بیستمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند آغاز شد

بیستمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند آغاز شد

1398/03/22

بیستمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند صبح امروز با حضور معاون آب و آبفای وزارت نیرو در کابل آغاز شد.