در پایان بیستمین نشست کمیساران آب ایران و افغانستان؛ امضای توافقنامه استفاده بهینه از آب رودخانه هیرمند

در پایان بیستمین نشست کمیساران آب ایران و افغانستان؛ امضای توافقنامه استفاده بهینه از آب رودخانه هیرمند

1398/03/25

توافقنامه استفاده بهینه از آب رودخانه هیرمند میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به امضا رسید.