مدیریت آب‌های مرزی کشور فاقد ردیف اعتباری مشخص

مدیریت آب‌های مرزی کشور فاقد ردیف اعتباری مشخص

1398/07/03

مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در مرزهای کشور به منظور مقابله با خشکسالی و جمع‌آوری آب‌های مرزی ردیف بودجه‌ای مشخصی ندارد.